ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ

ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅ ਨੋ ਖੀ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾ ਪ ਰੀ ਹੈ ਜਿੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੱਝ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮਝਾ ਵਾਲ਼ੇ ਵ ਰਾਂ ਡੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਜੋਂ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇ ਹੁਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ।ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ , ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ਼ ਕੇ ਹੈ ਰਾਂਨ ਰਹਿ ਗਏ ।ਪਰ ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈਰਾਂਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ

ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਝ ਨੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੱਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋ ਕੋਈ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ ਛਡ ਗੀਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਦ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਨਜਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੱਝ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ

Leave a Comment